Informace k provozu školy od 17. května 2021 | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 17. května 2021 12.5.2021

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Od 17. května 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací.


1. Testování:

Bude probíhat jedenkrát týdně vždy první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Jedná se tedy o pondělí v rámci prezenční výuky (nebo den příchodu žáka do školy po termínu testování).

1. třída: 7:45 v učebně tělocviku

2. třída: 7:20 v učebně tělocviku

3. třída: 7:40 ve své třídě

4. třída: 7:40 ve své třídě

5. třída: 7:40 ve své třídě

Ranní družina: ihned po příchodu do školy.

Testování se neprovádí u žáků:

A/ kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo n POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19

B/ kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (nutno doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře)

Pokud test vyjde negativně, žák zůstává ve škole na výuce.

Pokud test vyjde pozitivně, žák počká v izolaci na příchod rodiče a s ním opustí budovu školy (nebo škola obdrží od zákonného zástupce žáka předem písemný souhlas, že žák může jít domů sám – viz Příloha ke stažení pod textem).

V tomto případě škola vydá potvrzení o pozitivním testování a jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním antigenním testu lékaře, který rozhodne o konfirmačním vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Mimo testovací den (úterý - pátek) bude škola otevřena od 7:30 hodin.


2. Obědy:

Žáci, kteří se ve škole stravovali, budou na obědy automaticky hromadně nahlášeni.

Je nutné, aby si každý rodič zkontroloval objednávky obědů. Pokud zájem o oběd pro své dítě nemá, je nezbytné si jej odhlásit prostřednictvím stránek www.strava.cz


3. Družina:

Ranní i odpolední družina bude pro přihlášené žáky probíhat v normálním režimu (ráno 6:30 - 7:40; odpoledne 11:40 - 16:30) v prostorách školní družiny a školního hřiště.


4. Náboženství:

Bude probíhat podle rozvrhu.


6. Ostatní:

- mimo testovací dny bude škola otevřena od 7:30 hodin – žádáme, aby žáci byli poučeni o neshlukování se před budovou školy

- po příchodu a přezutí si žáci vydezinfikují ruce dezinfekcí, která je připravena u šaten

- po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky povinné nošení chirurgických roušek (žádáme rodiče, aby připravili svým dětem do aktovek náhradní roušky v sáčku na výměnu a také sáček na použité roušky)

- žák nepotřebuje potvrzení o bezinfekčnosti

- hodiny TV budou realizovány ve venkovních prostorách

- sportovní kroužky probíhají (Atletika a Myslivecký kroužek) - více informací na stránkách CVČ Kravaře

- stále se bude dbát na zvýšenou dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy a do učebny TV, v jídelně, v každé třídě, v družině)

- i nadále bude probíhat častější úklid (zábradlí, kliky, vypínače, desky lavic, židle, stoly v jídelně); k omývání a vytírání používáme dezinfekční přípravky

- prostory budovy a třídy budou větrány

- máme připravenou místnost pro izolaci žáka vykazujícího příznaky onemocnění


7. Žádáme všechny rodiče, aby:

- do školy vstupovali pouze s pádným důvodem a setrvali vždy u vchodu do příchodu požadované osoby

- své děti vodili před školu a vyzvedávali je před školou - zbytečně tak nevstupovali do prostoru vstupní chodby a šaten

- dodržovali čas příchodu ke škole v testovací dny

- pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy

- dítě s teplotou, s kašlem nechali v domácím léčení (nevodili do školy)

- dítě s lehkým nachlazením (rýmou) důkladně poučili o zvýšeném dodržování hygienických zásad - smrkání do papírových kapesníků, okamžitém odhození použitého kapesníku do odpadkového koše, důkladné umytí a dezinfekce rukou, dodržování odstupu od ostatních


8. Doporučujeme, aby žák měl:

- dostatečné množství papírových  kapesníků

- náhradní roušky v sáčku v aktovce


9. Školní hřiště:

Nadále platí uzavření školního hřiště pro veřejnost. Žáci školy mohou hřiště využívat v rámci výuky, pobytu ve školní družině a následně pak po ukončení činnosti školní družiny.


Všechna opatření se budou řídit aktuální situací a mohou se změnit.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít