Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Přihlašování a informace

Změna ceny stravného v novém školním roce 2022/2023  

Z důvodů stále se zvyšujících cen vstupních surovin a energií oznamuje školní jídelna při Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, že od 1.9.2022 dojde k úpravě cen stravného a to takto:

Základní škola:
Žáci 1.- 4. třída (7-10 let) oběd     28,-Kč
Žáci 5. třída (11 a více let) oběd   33,-Kč


Přihlašování a odhlašování stravy

Možnost odhlášení stravy bude do 11:00 hodin předchozího pracovního dne, výjimka bude v pondělí ráno, kdy bude možné odhlásit stravu na tento den do 7:00 hodin s ohledem na nečekané události v průběhu víkendu.
Bohužel není možné odhlašovat oběd později než je výše uvedeno (ráno na ten samý den), jelikož není v tuto dobu již možné upravovat normy a v souvislosti s tím měnit objednávky čerstvých potravin (je již naskladněno a obědy jsou ve fázi příprav).
První den nemoci si může rodič vyzvednout stravu do jídlonosiče ve škole.

Přihlašování stravy není automatické. Nadále platí, že se přihlašuje strávník sám. Přihlášení stravy je umožněno do 11:00 hodin předchozího pracovního dne.


Přístupovým heslem strávníka je jeho variabilní symbol a jméno.

Příklad:

Jméno: Nováková Jana

Variabilní symbol: 5589

Vyplním tabulku, kde uvedu číslo jídelny 0800

Jméno: novakova.jana

Heslo: 5589

Tímto se dostanu na stránky našeho objednávkového systému a mohu si odhlásit nebo přihlásit stravu na období, které mi systém nabídne. Po vstupu do systému si změňte přístupové heslo! Změna hesla je doporučením a prevencí před vstupem nepovolaných osob na objednávky a konto vašeho dítěte. Kliknutím na nastavení se zobrazí tabulka, ve které si změníte heslo a podle zvážení uvedete svůj e-mail. Tak získáte všechny potřebné informace, které se týkají stravování vašich dětí. Můžete si také zvolit, které informace vám mají být zasílány. Na stránkách objednávkového systému si můžete vybrat ze dvou hlavních chodů (pouze pro ZŠ Kravaře), kliknutím na období objednávky se zobrazí jídelní lístek, vyberete si menu číslo 1, případně menu číslo 2, označíte. Při odhlášení zůstanou políčka neoznačená!

Ve Školní jídelně při Základní škole v Kravařích-Koutech není zatím možnost výběru ze dvou druhů jídel. Pro strávníky je stabilně přihlášeno menu číslo 1. Strávníci mají bohatší výběr zeleninových a ovocných salátů.

Téměř každý pokrm obsahuje alergeny, které si můžete zobrazit kliknutím na ikonku, je zde také uveden podrobný seznam alergenů podle čísel. Pod další ikonkou je uvedeno datum a hodina, kdy můžete odhlásit nebo přihlásit své dítě ke stravování. Prosím, dodržujte termíny přihlášek i odhlášek, telefonické odhlašování již nebude možné! Rodiče také mohou své děti odhlásit prostřednictvím SMS zprávy. Návod se nachází na webových stránkách školy. Systém umožní rodičům sledovat výši svého konta a veškeré došlé platby. Rodiče získají podrobný přehled o stravování svých dětí, zobrazí se jim čas, kdy si dítě vyzvedlo stravu a také pokud si stravu nevyzvedlo. Co se týká plateb stravného, doporučuji rodičům, aby stravné uhradili včas a předešli zbytečným komplikacím. Od října bude strávníkovi povolena strava pouze do výše jeho konta, což znamená, že v případě neuhrazení stravného dojde k automatickému zablokování strávníka (týká se i dětí mateřských škol). V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou stravu odhlásit do 7.00 hodin varného dne, pozdější odhláška nebude možná. V den náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte! Doporučuji rodičům, aby přihlašování a odhlašování svých dětí prováděli pozorně, za případné nesrovnalosti v odhláškách již vedoucí školní jídelny nenese odpovědnost.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít