Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

ZÁPIS 

DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy Kravaře-Kouty zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023.

Zápis proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Kravaře-Kouty.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte, občanský průkaz, dále vyplněnou Žádost k zápisu, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list. Zákonní zástupci, kteří se nebudou moci dostavit k zápisu dítěte ve stanoveném termínu, mohou po telefonické domluvě využít náhradní termín 21. 4. 2022.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci (bude spuštěna od 7.3.2022 1:00 hodin do 6.4.2022 12:00 hodin).

Formuláře viz Soubory ke stažení.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít