Zápis do prvního ročníku | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku

ZÁPIS 

DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy Kravaře-Kouty zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022.

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zápis ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Kravaře-Kouty.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost k zápisu, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list. Zákonní zástupci, kteří se nebudou moci dostavit k zápisu dítěte ve stanoveném termínu, mohou po telefonické domluvě využít náhradní termín 22. 4. 2021.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci (bude spuštěna koncem března - informace o spuštění naleznete ve Školních aktualitách).

Formuláře viz Soubory ke stažení.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít