Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy Kravaře-Kouty zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024.

Zápis proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin  v budově Základní školy Kravaře-Kouty.

 K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost k zápisu, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list. Zákonní zástupci, kteří se nebudou moci dostavit k zápisu dítěte ve stanoveném termínu, mohou využít náhradní termín 27.4. 2023.

V Kravařích dne 24. února 2023

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci (bude spuštěna od 13.3.2023 do 11.4.2023).

Formuláře viz Soubory ke stažení.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít