Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy Kravaře-Kouty zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Zápis proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Kravaře-Kouty.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte a občanský průkaz. Dále vyplněné dokumenty: žádost k zápisu, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list

Zákonní zástupci, kteří se nebudou moci dostavit k zápisu dítěte ve stanoveném termínu, mohou využít náhradní termín 25.4. 2024.


V Kravařích dne 12. února 2024

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy


K zápisu je nutné provést elektronickou registraci (bude spuštěna od 18.03.2024 do 05.04.2024).

Formuláře viz Soubory ke stažení.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít