Zápis do prvního ročníku | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis do prvního ročníku

ZÁPIS 

DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy Kravaře-Kouty zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021.

Zápis proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Kravaře-Kouty.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost k zápisu, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list. Zákonní zástupci, kteří se nebudou moci dostavit k zápisu dítěte ve stanoveném termínu, mohou využít náhradní termín 23. 4. 2020.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci (bude spuštěna koncem března 2020).

Formuláře viz Soubory ke stažení.


© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít