Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

O škole

V Základní škole Kravaře-Kouty se vzdělávají žáci prvního stupně ZŠ (1.–5. ročník). Součástí organizace je školní družina a školní jídelna – výdejna. Zřizovatelem je město Kravaře.

Ve školním roce 2023/2024 je ve škole zapsáno celkem 111 žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Jsme škola:
- podporující výuku cizích jazyků (od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk),
- preferující sportovní aktivity (nabízíme odpolední sporovní kroužky),
- rozvíjející dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (využíváme interaktivní tabule, počítače, notebooky, iPady),
- s inkluzním vzděláváním – s podporou žáků s různými druhy postižení i žáků talentovaných,
- otevřena volnočasovým aktivitám dětí - nabídka kroužků pro žáky s různým zaměřením, v nichž by smysluplně trávili svůj volný čas,
- organizující akce ve spolupráci s rodiči a městským úřadem,
- s všestrannou komunikací,
- se zdravým prostředím a podporující participaci žáků,
- myslící na prevenci rizikových jevů a na zdravý životní styl (pravidelně pořádáme preventivní programy pro žáky i rodiče),
- s celoživotním vzděláváním pedagogů,
- zajímající se o nové trendy, získané poznatky uplatňujeme ve výuce.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít