Závěr školního roku | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Závěr školního roku 25.6.2020

Závěr školního roku

Blíží se nám závěr školního roku a s ním souvisí bilancování nad tím, jaký ten rok byl. Začal hezky a poklidně, během celé doby naši žáci prožívali společné zážitky spojené nejen s výukou – nejrůznější akce sportovní i kulturní, výlety do přírody a také do města, řadu zajímavých projektových dnů. Oslavili jsme adventní období a Vánoce. Společně jsme prožili zkoušku v podobě kontroly České školní inspekce, která dopadla dobře. Podařilo se nám vybudovat a slavnostně otevřít učebnu tělesné výchovy. Zajistili jsme nové pohybové kroužky, které doposud v nabídce chyběly.

V plánu byla ještě řada akcí. A školní rok by takto pokračoval i nadále, kdyby se náhle nezastavil a neuvedl nás nové, neznámé výzvě – ze dne na den zavřít školu a řešit tuto nově nastolenou situaci. Pro každého to byla veliká zkušenost a já bych si troufla zhodnotit, že se nám to společně podařilo zvládnout.

Velmi bych chtěla touto cestou poděkovat celému kolektivu školy – pedagogům i nepedagogickým pracovníkům – za to, jak se jim dařilo celou situaci uchopit, že na ně bylo spolehnutí a že dokázali kvalitně pracovat i za těchto podmínek. Žákům školy bych chtěla poděkovat za pilné plnění povinností, nezaleknutí se technických problémů, souvisejících s touto formou výuky a přístupu k distanční formě vzdělávání. Všem rodičům velice děkuji za trpělivost – věřím, že při plnění pracovních povinností a vedení domácnosti to pro ně nebylo vůbec snadné. Velmi nás podpořily Vaše povzbudivé emaily a zprávy, které v některých momentech dokázaly neskutečně potěšit a motivovat. Děkuji také zástupcům města Kravaře a paní starostce Mgr. Monice Brzeskové za podporu při zajištění dezinfekčních přípravků, pomoci a zájmu o to, jak situaci řešíme. V neposlední řadě chci také poděkovat rodičům, kteří poskytli našim pedagogickým pracovníkům ochranné pomůcky – jsou to pan Tomáš Glabasňa a paní Pavla Řehulková.

Věřím, že v září začne nový školní rok zase hezky a poklidně, a že to tak už vydrží.

Našim odcházejícím páťákům přeji, ať úspěšně vstoupí do nové školy a ať se jim daří.

Všem žákům přeji hezké prázdniny plné zábavy a objevování, spoustu skvělých zážitků a také odpočinku!

Mgr. Eva Watzlawiková
ředitelka školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít