Informace k hodnocení žáků a vysvědčení | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Informace k hodnocení žáků a vysvědčení 10.6.2020

Informace k hodnocení žáků a vysvědčení

Způsob hodnocení ve druhém pololetí tohoto školního roku upravuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a dokument Postup při hodnocení vzdělávání žáků základních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Viz ke stažení níže.
Přijatá Vyhláška se při hodnocení použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Z toho vyplývají pravidla hodnocení na naší základní škole. U hlavních předmětů budeme vycházet:

1. z podkladů pro hodnocení, které se získaly za období 2. pololetí (tedy do 10.3.2020 včetně),
2. podpůrně z podkladů získaných od žáků při vzdělávání na dálku (kontrolní úkoly, pracovní listy, apod.),
3. podpůrně při vzdělávacích aktivitách v rámci skupiny ve škole,
4. podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení z vyučovacích předmětů, které od 11. 3. 2020 neprobíhají (předměty výchovného zaměření – výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova a nepovinný předmět náboženství), bude vycházet z podkladů za první pololetí školního roku 2019/2020.
 
Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.
Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 10.3.2020.

Z důvodu vyhlášení ředitelského volna pro dny 29.6.2020 a 30.6.2020 bude vysvědčení vydáno v pátek 26.6.2020. O způsobu předání Vás budou včas informovat třídní učitelky.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít