Provoz školy od 4. ledna 2021 | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Provoz školy od 4. ledna 2021 29.12.2020

Provoz školy od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 je umožněn návrat žáků pouze 1. a 2. ročníku.

Provoz školy:

- škola bude otevřena od 7:30 hodin,

- po příchodu a přezutí si žáci vydezinfikují ruce dezinfekcí, která je připravena u šaten,

- nošení roušek je pro žáky školy a zaměstnance po celou dobu pobytu ve škole povinné, proto žádáme rodiče, aby připravili svým dětem do aktovek náhradní roušky v sáčku na výměnu a také sáček na použité roušky,

- žák nepotřebuje potvrzení o bezinfekčnosti,

- každá skupina bude mít stanovený čas, kdy půjde na přestávku ven,

- je nutné, aby si každý rodič zkontroloval objednávky obědů prostřednictvím stránek www.strava.cz,

- na obědy bude chodit každá skupina žáků zvlášť tak, aby se zachovala homogenita skupiny,

- vzhledem k tomu, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti, nebudou hodiny TV a HV; budou nahrazeny jinou formou vzdělávání - bližší informace obdržíte od třídní učitelky,

- výuka náboženství bude probíhat podle rozvrhu,

- družina: - ranní družina nebude probíhat; odpoledne bude 1. třída v prostorách školní družiny (pro vyzvednutí dítěte zvoňte na družinu) a 2. třída bude mít družinu v prostorách své třídy (pro vyzvednutí dítěte zvoňte na školu),

- kroužky nejsou povoleny - aktuálně na webových stránkách CVČ Kravaře

- stále se bude dbát na zvýšenou dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy, v jídelně, v každé třídě, v družině),

- i nadále bude probíhat častější úklid (zábradlí, kliky, vypínače, desky lavic, židle, stoly v jídelně); k omývání a vytírání používáme dezinfekční přípravky,

- prostory budovy a třídy budou větrány,

- máme připravenou místnost pro izolaci žáka vykazujícího příznaky onemocnění.


Žáci ostatních ročníků se budou vyučovat distančně podle pokynů třídních učitelek.


Žádáme všechny rodiče, aby:

- do školy vstupovali pouze s pádným důvodem a setrvali vždy u vchodu do příchodu požadované osoby,

- své děti vodili před školu a vyzvedávali před školou - zbytečně tak nevstupovali do prostoru vstupní chodby a šaten,

- pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy,

- dítě s teplotou, s kašlem nechali v domácím léčení (nevodili do školy),

- dítě s lehkým nachlazením (rýmou) posílali do školy s rouškou a důkladně poučili o zvýšeném dodržování hygienických zásad - smrkání do papírových kapesníků, okamžitém odhození použitého kapesníku do odpadkového koše, důkladné umytí a dezinfekce rukou, dodržování odstupu od ostatních.


Doporučujeme, aby žák měl:

- dostatečné množství papírových  kapesníků,

- náhradní roušky v sáčku v aktovce.


Všechna opatření se budou řídit aktuální situací a mohou se změnit.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít