Informace k otevření školy | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Informace k otevření školy 6.5.2020

Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

chtěla bych vyjádřit poděkování za Vaši dosavadní spolupráci v této mimořádné době, za trpělivost a ochotu.

V souvislosti s uvolňováním opatření a možností osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol ve škole (od pondělí 25.5.2020) níže rozepisuji informace, které upřesňují organizaci vzdělávání a další okolnosti.

Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích za dodržení přísných hygienických pravidel určených Ministerstvem zdravotnictví (viz příloha níže). Složení skupin bude neměnné po celou dobu. Pedagogický zaměstnanec skupiny se nebude měnit. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 18. 5. 2020.

Aby byl žák přihlášen od 25. 5. 2020 k docházce, zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 (žádám Vás však o co nejrychlejší odpověď – nyní už je přihlášení závazné), a to zasláním emailu s Přihláškou (kterou jste dostali v informativním mailu) třídním učitelkám.

Níže naleznete ke stažení také Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je Prohlášení o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které žák přinese s sebou 1. den docházky (25.5.2020). Bez tohoto dokumentu nebude žákovi umožněn přístup do školy.

Omlouvat neúčast žáka budete přes třídní učitelku.

Vzhledem k personálnímu omezení na naší škole budou žáci druhého a třetího ročníku spojeni do jedné skupiny (podle orientačního zjišťování přítomnosti žáků ve škole by skupina neměla mít více než 15 žáků). Opět žádám o důkladné zvážení nástupu žáka do školy.

Výuka bude probíhat čtyři vyučovací hodiny denně se zaměřením na hlavní předměty.

Ranní a odpolední družina nebude z technických a organizačních důvodu otevřena.

Obědy pro zájemce budou zajištěny formou studených obědových balíčků.


Mgr. Eva Watzlawiková

ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít