Zápis- elektronická registrace spuštěna | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis- elektronická registrace spuštěna 21.3.2021

Zápis- elektronická registrace spuštěna

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona se ruší plánované setkání s rodiči budoucích prvňáků, které se mělo konat ve čtvrtek 25. března 2021 od 16:00 hodin v učebně tělocviku Základní školy Kravaře-Kouty. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 770 177 754.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat dne 15. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost k zápisu, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nezapomenout vyplnit registrační číslo vygenerované z elektronické registrace) a Zápisní list.

V případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky a má doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa, předloží vyplněnou Žádost o odklad školní docházky. Žádáme vás o důkladné zvážení doporučení odkladu školní docházky ze strany MŠ (aby nedošlo k předčasnému zaškolení dítěte a následným, z toho vyplývajícím, potížím). 

Formuláře k vyplnění a další informace naleznete v oddíle Školní rok / Zápis do prvního ročníku.

Pokud se z důvodu mimořádných opatření bude zápis uskutečňovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole (informace budou s ohledem na situaci upřesněny v Aktualitách), žádáme vás, aby se k zápisu dostavil ve stanovený čas vždy pouze jeden zákonný zástupce.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít