Zápis - elektronická registrace spuštěna | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Zápis - elektronická registrace spuštěna 20.3.2020

Zápis - elektronická registrace spuštěna

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona proběhne Zápis k povinné školní docházce ve stanoveném termínu.

Zápis se bude konat dne 16. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádáme Vás, aby se k zápisu dostavil ve stanovený čas  vždy pouze jeden zákonný zástupce.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci.

Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost k zápisu, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nezapomenout vyplnit registrační číslo vygenerované z elektronické registrace) a Zápisní list.

V případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad povinné školní docházky a mají doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa, předloží vyplněnou Žádost o odklad školní docházky. Žádáme Vás o důkladné zvážení doporučení odkladu školní docházky ze strany MŠ (aby nedošlo k předčasnému zaškolení dítěte a následným -  z toho vyplývajícím - potížím). 

Formuláře k vyplnění a další informace naleznete v oddíle Školní rok - Zápis do prvního ročníku.Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít