Badatelský kroužek | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Badatelský kroužek 3.5.2021

Badatelský kroužek

Žáci 3. ročníku naší školy mají v průběhu letošního školního roku možnost navštěvovat Badatelský kroužek, který vznikl ve spolupráci s firmou Regio - Výzkumné a rozvojové centrum. Díky projektovému financování mají žáci tento kroužek zdarma. Vede ho třídní učitelka Mgr. Veronika Skořupová. Žáci provádějí pokusy, zkoumají a bádají v různých oblastech přírodních a společenských věd, řeší problémové úlohy a experimenty.

Přestože je nyní nelehká doba, která nepřeje mimoškolním činnostem, probíhá náš kroužek beze změn díky tomu, že se týká jedné třídy a není tak narušena homogenita skupiny. Badatelský kroužek probíhá vždy po vyučování jednou týdně v době prezenční výuky. Vzhledem k tomu, že je tento projekt vypsán na 2 roky, budou mít v příštím roce šanci navštěvovat kroužek ostatní děti tohoto ročníku.

A co je to badatelsky orientovaná výuka? Badatelství využívá problémových situací, které v žácích vzbuzují potřebu zjistit, jak věci fungují. Výsledkem je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Zjištěné výsledky mohou následně využít k aktivnímu jednání, například k ochraně životního prostředí. A zvídavost je základem bádání.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít