škola

Spolupráce s Mendelovým gymnáziem, Opava

Navázali jsme spolupráci s Mendelovým gymnáziem, Opava
 
Spolupráce základní školy s Mendelovým gymnáziem, Opava je založena na podpoře přírodovědné oblasti vzdělávání. Koncept vzájemné spolupráce je platný minimálně do roku 2026. Mendelovo gymnázium, Opava bude v rámci vzájemné spolupráce v průběhu školního roku připravovat pro žáky 5. třídy přírodovědné aktivity, na kterých se v roli organizátorů budou podílet studenti a vyučující Mendelova gymnázia, Opava. Akce budou probíhat v odborných učebnách gymnázia nebo s využitím techniky a pomůcek mimo budovu gymnázia. Tyto aktivity mají za cíl přiblížit přírodovědnou a environmentální oblast žákům naší školy a motivovat je k budoucímu studiu přírodovědných oborů. Zároveň mají zvyšovat zájem žáků o přírodu a život jako takový a vést je k environmentálně uvědomělému chování.

Co se událo v říjnu v naší škole

Během měsíce října se na naší škole s využitím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ I” uskutečnila další beseda s odborníkem na téma Kyberšikana.
V listopadu pořádáme akci zaměřenou tentokrát na Logopedické obtíže.

Žáci naší školy podpořili Plaveckou soutěž měst 2018. Celkem plavalo 42 žáků včetně těch nejmladších – prvňáčků.

Plavecka soutez mest 2018 v Aquaparku Kravare

 Děti druhé třídy navštívili Muzeum v Opavě. Pro žáky čtvrté a páté třídy byla připravena exkurze v prodejně MOJEKOLO. Firmě děkujeme za milé přijetí a umožnění návštěvy.

Exkurze Moje kolo 2018 v Kravarich