škola

Masopustní rej

V sobotu 23. února to v prostorách školy hýřilo nejrozmanitějšími karnevalovými maskami. Konal se zde Masopustní rej a tak sem děti dorazily v podobách čarodějnic, pirátů, princezen nebo i zástupců zvířecí říše.

Žáci i jejich rodiče si společně užili odpoledne plné tance a veselého programu, při kterém nechyběly pohybové a výtvarné úkoly. Jako na každém správném masopustu nebyla nouze o smažení koblížků a plnění jelítek. Nechybělo také bohaté občerstvení a dárek pro každého. Poděkování patří celému Sdružení rodičů - především jeho předsedovi panu Jiřímu Tamfalovi a Středisku volného času, Opava, kteří akci zorganizovali.

Masopustni rej 2 2019

Bruslení v Buly Aréně

V pátek 22. února byla pro všechny žáky z naší školy a jejich rodiče připravena hodina bruslení v Buly Aréně. Bruslaři si tak spolu s rodiči a třídními učitelkami mohli procvičit své dovednosti na ledě, zadovádět si a v neposlední řadě trénovat hokej. Poděkování patří Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.

Brusleni 2 2019