škola

Poděkování

Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Jiřímu Tamfalovi za dlouhodobou, pečlivou a velmi aktivní práci při vedení Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.; za jeho obrovské úsilí a nadšení, s jakým ke každé akci pořádané sdružením pro školu přistupoval. Do dalších let bych mu chtěla popřát zdraví a stále spoustu elánu.

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy

Výlet 4. třídy

Výlet žáků 4. ročníku se uskutečnil ve středu 5. června. Tento den prožili v areálu Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích. Navštívili místní lanové centrum, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli svou odvahu a v rámci kurzu keramiky si každý vyrobil něco na památku. Nechyběla návštěva mini ZOO a soutěž v přetahování. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto krásného dne.

Vylet 4. tridy 2019