Informace k provozu školy školy od 12. dubna 2021 | Základní škola Kravaře-Kouty

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

Informace k provozu školy školy od 12. dubna 2021 7.4.2021

Informace k provozu školy školy od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 je umožněn návrat žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech).


PRŮBĚH ROTACE

- prezenční výuka v liché týdny (začínající 12. dubnem): žáci 3., 4. a 5. ročníku

- prezenční výuka v sudé týdny (začínající 19. dubnem): žáci 1. a 2. ročníku


PROVOZ ŠKOLY

1. Testování:

- pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách

- u žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování

- k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

- testování bude probíhat antigenními testy Singclean tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (Zákonným zástupcem či jinou osobou, která musí mít souhlas zákonného zástupce a zároveň s touto asistencí bude souhlasit.)

- těm, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání (Škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Zároveň nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory - obdobně jako v případě nemoci.)

- testování se neprovádí u žáků:

A/ kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo n POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19

B/ kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (Nutno doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.)

antigenní testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) po příchodu do školy v učebně tělocvičny v těchto časech (Žádáme o včasný a přesný příchod do školy.):

1. třída: 8:00

2. třída: 7:30

3. třída: 8:00

4. třída: 7:35

5. třída: 7:15

- pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

- pokud test vyjde negativně, může žák pokračovat na výuku

- pokud test vyjde pozitivně:

A/ v pondělí - žák počká v izolaci na příchod rodiče a s ním opustí budovu školy (nebo škola obdrží od zákonného zástupce žáka předem písemný souhlas, že žák může jít domů sám – viz Příloha ke stažení pod textem)

B/ ve čtvrtek - opuštění budovy školy se vztahuje na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích dvou dnů (pozitivně testovaný však bude opět v izolaci od negativně testovaných) a postup opuštění školy je stejný jako u bodu A/.

V obou případech škola vydá potvrzení o pozitivním testování a jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním antigenním testu lékaře, který rozhodne o konfirmačním vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Odkaz na instruktážní video Singclean testu: ZDE


2. Obědy:

Žáci, kteří se ve škole stravovali, budou na obědy automaticky hromadně nahlášeni:

- od 12. dubna - žáci 3., 4. a 5. ročníku

- od 19. dubna - žáci 1. a 2. ročníku

Je nutné, aby si každý rodič zkontroloval objednávky obědů. Pokud zájem o oběd pro své dítě nemá, je nezbytné si jej odhlásit prostřednictvím stránek www.strava.cz


3. Družina:

- ranní družina nebude probíhat

- odpoledne bude družina pro přihlášené žáky 1., 2. a 3. ročníku probíhat vždy v době prezenční výuky (v případě 1. a 2. třídy opět odděleně, aby zůstala zachována homogenita skupiny)


4. Náboženství:

- bude probíhat vždy v době prezenční výuky


5. Ošetřovné:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace k ošetřovnému ZDE


6. Ostatní:

- mimo testovací dny bude škola otevřena od 7:30 hodin – žádáme, aby žáci byli poučeni o neshlukování se před budovou školy

- po příchodu a přezutí si žáci vydezinfikují ruce dezinfekcí, která je připravena u šaten (a před učebnou tělocvičny) - v testovací dny pak míří do učebny TV; mimo testovací dny rovnou do tříd

- po celou dobu pobytu ve škole je pro žáky povinné nošení chirurgických roušek (žádáme rodiče, aby připravili svým dětem do aktovek náhradní roušky v sáčku na výměnu a také sáček na použité roušky)

- žák nepotřebuje potvrzení o bezinfekčnosti

- každá třída bude mít stanovený čas, kdy půjde na přestávku ven

- na obědy bude chodit každá třída žáků zvlášť tak, aby se zachovala homogenita skupiny

- nebudou probíhat hodiny TV a HV; budou nahrazeny jinou formou vzdělávání - bližší informace obdržíte od třídní učitelky

- kroužky probíhat nebudou

- stále se bude dbát na zvýšenou dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy a do učebny TV, v jídelně, v každé třídě, v družině)

- i nadále bude probíhat častější úklid (zábradlí, kliky, vypínače, desky lavic, židle, stoly v jídelně); k omývání a vytírání používáme dezinfekční přípravky

- prostory budovy a třídy budou větrány

- máme připravenou místnost pro izolaci žáka vykazujícího příznaky onemocnění


7. Žádáme všechny rodiče, aby:

- do školy vstupovali pouze s pádným důvodem a setrvali vždy u vchodu do příchodu požadované osoby

- své děti vodili před školu a vyzvedávali je před školou - zbytečně tak nevstupovali do prostoru vstupní chodby a šaten

- dodržovali čas příchodu ke škole v testovací dny

- pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží zvážili jejich docházku do školy

- dítě s teplotou, s kašlem nechali v domácím léčení (nevodili do školy)

- dítě s lehkým nachlazením (rýmou) posílali do školy s rouškou a důkladně poučili o zvýšeném dodržování hygienických zásad - smrkání do papírových kapesníků, okamžitém odhození použitého kapesníku do odpadkového koše, důkladné umytí a dezinfekce rukou, dodržování odstupu od ostatních


8. Doporučujeme, aby žák měl:

- dostatečné množství papírových  kapesníků

- náhradní roušky v sáčku v aktovce


9. Školní hřiště:

Nadále platí uzavření školního hřiště pro veřejnost.


Všechna opatření se budou řídit aktuální situací a mohou se změnit.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít