škola

Rozvíjíme gramotnost

Základní škola Kravaře-Kouty realizuje projekt s názvem „Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost prostřednictvím klubů čtení a zábavné logiky”.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce vchodu

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace získala finanční prostředky od Nadace ČEZ (v rámci grantového řízení Podpora regionů) na rekonstrukci hlavního vchodu.

Pokračovat ve čtení

EU peníze školám

V době od 1.9.2010 do 28.2.2013 Základní škola Kravaře-Kouty realizovala projekt „Inovace a individualizace výuky“, financovaný z programu EU peníze školám.

Cílem projektu v hodnotě 695 364,- Kč byl rozvoj ICT, cizích jazyků a matematiky, a to aktivním využíváním nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie.

Pokračovat ve čtení

Sbíráme papír i jiné suroviny

Vždy v říjnu a v dubnu probíhá ve škole sběr odpadového papíru. Sbírá se novinový papír, barevný papír, letáky, časopisy, karton. Jednotlivé druhy papíru nemusí být roztříděné, pouze svázané pro manipulaci.

V průběhu měsíce října sbíráme také kaštany.

Během celého školního roku můžete ve škole odevzdávat víčka z PET-lahví.

Pokračovat ve čtení