škola

Školská rada

Složení školské rady

Za zřizovatele:
Petr Jochim – předseda

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Michaela Remešová

Za pedagogické pracovníky: