škola

Co se událo v říjnu v naší škole

Během měsíce října se na naší škole s využitím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ I” uskutečnila další beseda s odborníkem na téma Kyberšikana.
V listopadu pořádáme akci zaměřenou tentokrát na Logopedické obtíže.

Žáci naší školy podpořili Plaveckou soutěž měst 2018. Celkem plavalo 42 žáků včetně těch nejmladších – prvňáčků.

Plavecka soutez mest 2018 v Aquaparku Kravare

 Děti druhé třídy navštívili Muzeum v Opavě. Pro žáky čtvrté a páté třídy byla připravena exkurze v prodejně MOJEKOLO. Firmě děkujeme za milé přijetí a umožnění návštěvy.

Exkurze Moje kolo 2018 v Kravarich

Zahájení školního roku

V pondělí 3. září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Nejprve proběhla Dětská mše svatá v kostele Sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie, kterou vedl P. Dr. Daniel Vícha. Poté se uskutečnilo setkání na školním hřišti, kde všechny přítomné, nejvíce však žáky první třídy, přivítala ředitelka školy Mgr. Eva Watzlawiková spolu se starostkou města Mgr. Monikou Brzeskovou. Prvňáčci obdrželi na přivítanou balíček s dárky.


Tento školní rok také provází určité změny a novinky:


Podařilo se nám získat možnost být pilotní školou pro zcela novou řadu učebnic angličtiny Nakladatelství Fraus určenou žákům první třídy, proto se i prvňáci mohou těšit na výuku anglického jazyka zábavnou a hravou formou.

A v neposlední řadě je zahájen provoz ranní družiny.

Všem žákům, a hlavně prvňáčkům, přejeme pohodový a zábavný školní rok. Ať se do školy těší a ve školních lavicích ať prožijí mnoho radostných chvil. Také jim přejeme spoustu zajímavého poznání – naučení se řady nových věcí, prožití nezapomenutelných okamžiků se svými třídními učitelkami a kamarády.

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy

Atletická olympiáda

I letos se síly všech kravařských žáků nižšího stupně poměřovaly na atletické olympiádě v ZŠ Kravaře ve čtyřech disciplínách – hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, běhu na 50/60m a vytrvalostním běhu.

Plavalo 41 žáků

Ve středu 4. října 2017 se v Aquaparku Kravaře uskutečnil další ročník Plavecké soutěže měst. Celkem se této akce zúčastnilo 41 žáků naší školy. Každý z nich musel uplavat 100 metrů libovolným plaveckým stylem. Za dobře dosažené časy se získávaly body.

Den s IZS

Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhl u hlučínské štěrkovny Den se složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Jednalo se o přehlídku techniky a ukázky zásahů i umění speciálně cvičených psů.

Září v základní škole Kravaře-Kouty

V průběhu měsíce září se naši žáci zúčastnili řady zajímavých akcí.

V prvním zářijovém týdnu se všechny třídy vydaly na vycházky do přírody. Děti první třídy absolvovaly naučnou stezku z Dobroslavic, druháci a třeťáci navštívili park v Kravařích a žáci čtvrtého a pátého ročníku byli se svými třídními učitelkami na výpravě v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky.

Na programu byla také návštěva Městské knihovny v Kravařích, kde byl pro všechny žáky připravený program o knihovně i o historii knih. Děti se mohly do knihovny přihlásit nebo si rovnou knihy vypůjčit. Moc děkujeme za skvěle připravený program.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do soutěže Velká cena malých zoologů – s tématem Česká louka v ZOO Ostrava. Čekalo na ně dopoledne plné aktivit v celém areálu.

Výuka na dopravním hřišti v Malých Hošticích byla připravena pro naše čtvrťáky. Pro děti byla zajímavá už cesta do Malých Hoštic, protože jely na svých kolech a tak si v rámci cesty osvojovaly některá z pravidel silničního provozu. S dohledem nad žáky a s bezpečností pomáhali rodiče některých žáků, kteří se k tomuto zajímavému výukovému dni přidali. Za jejich pomoc moc děkujeme. Tematický plán výuky v učebně se týkal minimálního rozsahu požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a poté měli žáci možnost vyzkoušet si pravidla prakticky na kolech.

Škola v přírodě

Týden od 18. do 22. září prožili žáci 3.–5. ročníku na škole v přírodě. Místem konání byla Malá Morávka, horský hotel Neptun. Celý pobyt doprovázela tematická hra „Les”. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých získávaly diplomy a ocenění za splněné úkoly.

Výlet do Prahy

V pátek 16. června se spolužáci ze čtvrtého a pátého ročníku spolu s třídními učitelkami a několika rodiči vydali na celodenní výlet do Prahy. Mnoho toho za celý den stihli, zažili a viděli.

Sběr recyklovatelného odpadu

Vážení rodiče,
 
i v letošním roce je naše škola zapojena do programu Recyklohraní.

Co se sbírá v naší škole:
 
Celoročně: Víčka od PET lahví, baterie, zářivky, drobné elektrospotřebiče, mobily, použitý rostlinný olej (v PET lahvích, scezený), kaštany a žaludy, plechovky od nápojů, hliníková víčka od jogurtů (čistá), prázdné kazety a vypotřebované tonery do počítačových tiskáren a kopírek.
 
Pouze říjen a duben: Starý papír.
 
Děkujeme, že podporujete naši školu a vedete své děti k ochraně životního prostředí.
 
Sběr papíru na naší škole proběhne v týdnu od 8.10. do 12.10.2018 v čase od 6:30 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:30 hodin.
Papír přebírá paní Jiřina Moravcová u garáže v prostoru za školou.

Spaní ve škole

V pátek 9. června žáci 4. třídy přespali ve škole. Sešli se v podvečer na hřišti, kde proběhlo libovolné sportování v podobě hry vybíjené, fotbalu nebo užívání kolečkových bruslí, longboardů a pennyboardů.

Oslava svátku dětí

Za krásného slunečného počasí proběhla na školním hřišti v sobotu 3. června oslava svátku všech dětí. Celé odpoledne bylo zaměřeno na indiány. Sešla se zde proto řada indiánů i indiánek v čele s náčelníkem…